Historie

Vznik Tělovýchovné jednoty Sokol v naší obci sahá ještě do dob existence Rakousko - Uherské monarchie, kdy dne 10.12.1911 na veřejné valné hromadě vzniká Tělocvičná jednota Sokol Krmelín. Předtím skupina nadšenců po vzoru okolních obcí organizovala pravidelná cvičení v pohostinství P.Máchy. Na darovaném pozemku od pana Jana Havránka se začalo stavět sportoviště, kde později se svépomoci začala stavět sokolovna, která byla slavnostně otevřena v květnu roku 1923. Samotné stavbě předcházely rozsáhlé finanční sbírky a na stavbě sokolovny se nadšeně podílelo veškeré členstvo. Postavením tělocvičny s jevištěm se vytvořily dobré podmínky pro rozvoj tělovýchovné a kulturní činnosti v obci. Aktivita v rámci Sokola pokračovala až do okupace, kdy činnost v létech 1939-1945 byla zcela zakázána a bylo povoleno sportování v omezeném rozsahu jen v DTJ na hřišti v Dole.

Květen 1945 znamenal znovu svobodu a na hřiště a do tělocvičny se navrátil znovu život. Euforie z vítězství nad německým fašismem ještě umocňovaly aktivity oblasti sportovní a kulturní.

V začátcích v Sokole se prosazovala základní tělesná výchova, pravidelná cvičení a gymnastika. Později k tomu přistupovaly i dynamičtější sporty, kde dominantní postavení zaujímala házená – nejdříve česká a od roku 1958 mezinárodní. Házenkářské hřiště prošlo také častými rekonstrukcemi. Nejdříve to bylo rozsáhlé odvodnění, pak položení asfaltového koberce (1969, 1987) a osvětlení hřiště (1965, 1986). Budova sokolovny doznala sice drobné úpravy (přístavba bytu domovníka, podsklepení, instalace ústředního topení), nezabránilo se však chátraní staré části stavby. Provoz v tělocvičně se stával čím dál víc nebezpečnější. Prohnitá střecha byla v kritickém stavu. Snaha o rekonstrukci tělocvičny vždy vyšla na prázdno, neboť se vždy narazilo na finanční zajištění stavby. K obratu přispěl náš rodák olympijský vítěz Vítězslav Mácha, který nám pomohl na vrcholných orgánech ČSTV vyšlapat cestu k přidělení podlimitní stavby (do 2 miliónů korun). Hned po schválení rekonstrukce tělocvičny již v závěru roku 1978 byla provedena demolice tělocvičny a začalo se s výstavbou sportovní haly, která navazovala na přístavbu z roku 1958. I když stavbu zabezpečovala firma METASPORT pro zajištění co největší plochy haly (20x33m) se tehdejší výbor TJ Sokol Krmelín písemně zavázal, že podstatnou část stavebních prací zajistí svépomoci. Na stavbě bylo odpracováno v průběhu celé výstavby našimi členy i krmelínskými občany zdarma 63 tisíc brigádnických hodin. Kolaudace proběhla 30.4. 1984, i když v provizorních podmínkách se hala využívala již v letech 1982 – 1983.

Výstavbou haly se otevřely nemalé možnosti pro rozšíření sportovní činnosti. Založily se nové oddíly stolního tenisu, karate, futsalu a v rámci oddílu Sport pro všechny (SPV) se vyvíjí aktivity v pohybových cvičeních, badmintonu, nohejbalu, volejbalu, šachu, tenisu, posilování ve fitcentru, józe a pod.

Od dokončení výstavby sportovní haly je v plném provozu velká i malá tělocvičná a Sportklub s omezenou restaurační činností v nekuřáckém prostředí. Před několika lety byla zřízena v suterénu posilovna s dostačujícím vybavením.

Hala i venkovní sportovní areál je udržován členy TJ Sokol opravami a vhodnými investičními akcemi v dobrém technickém stavu. To všechno s vybudováním tří tenisových kurtů (ČOS) vytváří sportovní centrum obce na dobré úrovni, které vedle členů jednoty využívá široká sportovní veřejnost.

Krmelínská sokolovna z roku 1923.

hala